Privacyverklaring

Praktijk KLEUR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Praktijk KLEUR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Voor het naar behoren uitvoeren van de gevraagde diensten
 • Praktijk KLEUR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Praktijk KLEUR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Praktijk KLEUR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk KLEUR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naast deze gegevens legt praktijk KLEUR een (papieren) dossier aan met persoonlijke werkaantekeningen over het beloop van coachingsgesprekken. Deze aantekeningen zijn in principe voor eigen gebruik en worden uiterlijk een half jaar na afloop van de coachingssessies vernietigd. Praktijk KLEUR bewaart dossiers van eerdere psychologische en vaktherapeutische behandelingen 20 jaar. Op verzoek kan een samenvatting van het dossier opgevraagd worden. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht. Hiervoor is een handtekening van u nodig voor in het dossier. De samenvatting zal binnen een maand na opvragen aan u worden overhandigd op een vooraf afgesproken manier.

Praktijk KLEUR gaat op een verantwoorde manier om met persoonlijke informatie van de cursisten. Persoonlijke informatie (door cursisten tijdens coachingsgesprekken, workshops, cursussen en mailcontact gedeeld met de trainer) valt onder het beroepsgeheim van de trainer. Dit geldt ook voor het beeldend werk dat door cursisten gedeeld wordt in de vorm van foto’s of video. Praktijk KLEUR gebruikt deze foto’s en/of video’s ten behoeve van de begeleiding/coaching van de cursist. Na afloop van een cursus of traject wordt dit materiaal vernietigd, tenzij een cursist schriftelijk toestemming heeft gegeven dat het beeldend werk gebruikt mag worden voor andere doeleinden, zoals promotie of educatie. Beeldend werk dat achter is gebleven na een workshop of cursus op lokatie, wordt vernietigd.

Bij de online coaching maakt Praktijk KLEUR gebruik van Zoom. Praktijk KLEUR stemt in met het privacy statement van Zoom: ,,Zoom uses customer content only in connection with providing the services – we do not monitor, sell or use customer content for any other purposes. We do not control the actions of anyone with whom you or any other service user may choose to share information.”

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen via het contactformulier. Praktijk KLEUR zal dan binnen vier weken reageren.

Praktijk KLEUR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Praktijk KLEUR gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.